Obraz

Omawiamy procedurę wypowiedzenia umowy najmu. Dołączony gotowy wzór.

wypowiedzenie umowy najmu

Pierwszym krokiem w wypowiedzeniu umowy najmu jest sprawdzenie, jaki okres wypowiedzenia jest wymagany w umowie. W większości przypadków umowa najmu wymaga wypowiedzenia z wyprzedzeniem od jednego do trzech miesięcy. Jeśli umowa nie zawiera informacji na ten temat, rozsądną opcją będzie skonsultowanie się z prawnikiem lub organem ds. ochrony konsumentów, aby uzyskać informacje na temat minimalnego okresu wypowiedzenia wymaganego przez prawo. W takim wypadku kierować się należy Kodeksem cywilnym, a mianowicie art 673 § 2. Terminy wypowiedzenia wynoszą wówczas odpowiednio:

-kiedy płacimy co miesiąc – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
-kiedy płacimy za okresy dłuższe niż 30 dni – najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
-kiedy płacimy w krótszych okresach niż miesiąc – na trzy dni naprzód,
-kiedy wynajmujemy lokal na doby – na jeden dzień naprzód.

W szczególnych przypadkach, istnieje możliwość rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dzieje się tak, gdy:
- przedmioty użytkowane są w sposób niezgodny z umową lub ich przeznaczeniem,
- rzeczy są zaniedbywane, wskutek czego zostają zniszczone lub trwale uszkodzone,
- występuje opóźnienie w płatnościach przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe,
- lokal został przekazany osobom trzecim bez zgody właściciela.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie pisemnego wypowiedzenia, które powinno zawierać dokładne informacje na temat daty wypowiedzenia, powodu wypowiedzenia i innych szczegółów wymaganych przez umowę lub prawo. Wypowiedzenie należy dostarczyć do właściciela za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście. Wypowiedzenie powinno być zwięzłe, jasne i zrozumiałe dla obu stron. Należy unikać emocji i wulgaryzmów, ponieważ mogą one prowadzić do konfliktów i komplikacji prawnych. Należy pamiętać, aby załączyć kopię umowy najmu oraz potwierdzenie odbioru wypowiedzenia.wypowiedzenie najmu wzor

Pobierz wzór w formacie doc. - źródło: strona wiol.com.pl


Po otrzymaniu wypowiedzenia właściciel ma obowiązek przeprowadzenia oględzin mieszkania w obecności najemcy, aby stwierdzić jego stan i ewentualne uszkodzenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, ma on prawo zatrzymać część lub całość kaucji najemcy w celu naprawy szkód lub wypłaty odszkodowania za poniesione przez niego straty.

Ostatecznie, po upływie okresu wypowiedzenia, najemca musi zwrócić klucze do mieszkania oraz opuścić nieruchomość w stanie, w jakim ją otrzymał. Właściciel ma obowiązek zwrócić kaucję w ciągu 14 dni od daty zakończenia umowy, pod warunkiem, że mieszkanie jest w stanie, w jakim zostało wynajęte i nie ma żadnych zaległości finansowych związanych z najmem. Jeśli nie ma zastrzeżeń, kaucja zostaje zwrócona w pełnej wysokości.

Podsumowując, wypowiedzenie umowy najmu jest procesem niezbyt skomplikowanym, jednak wymaga on podjęcia konkretnych czynności przez obie strony. Właściwe przeprowadzenie wypowiedzenia zgodnie z prawem jest kluczowe dla uniknięcia problemów i utrzymania dobrych relacji między stronami umowy. Warto pamiętać o kulturalnym, odpowiednim zachowaniu.

Komentarze