Obraz

Czynniki mające wpływ na ceny nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego.

ceny nieruchomosci
 Wpływ na cenę nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego jest determinowany przez wiele czynników. Zarówno na rynku pierwotnym, gdzie sprzedawane są nowo wybudowane nieruchomości, jak i na rynku wtórnym, gdzie handluje się nieruchomościami używanymi, istnieją podobne czynniki, które wpływają na ustalenie ceny. Omawiamy te czynniki w kontekście obecnej sytuacji rynkowej, uwzględniając najnowsze dane na rok 2023.

I. Popyt i podaż na rynku nieruchomości


1. Popyt na rynku pierwotnym:

- Wzrost gospodarczy: Silna gospodarka sprzyja zwiększonemu popytowi na nowe nieruchomości, ponieważ ludzie mają większą zdolność finansową do inwestowania w nieruchomości.

- Demografia: Zmiany demograficzne, takie jak wzrost liczby ludności lub zmiana struktury wiekowej, mogą wpływać na popyt na nieruchomości, zwłaszcza w zakresie mieszkań dla rodzin, osób starszych itp.

- Polityka mieszkaniowa: Rządowe programy wspierające dostęp do mieszkań, takie jak preferencyjne kredyty hipoteczne czy dopłaty do czynszów, mogą zwiększać popyt na rynku pierwotnym.

2. Podaż na rynku pierwotnym:

- Dostępność gruntów: Dostępność gruntów budowlanych i możliwość realizacji nowych projektów mieszkaniowych wpływają na podaż na rynku pierwotnym.

- Koszty budowy: Wzrost kosztów materiałów budowlanych, robocizny i innych czynników produkcji może wpływać na podaż nieruchomości, ponieważ deweloperzy mogą ograniczać inwestycje lub podnosić ceny.

3. Popyt na rynku wtórnym:

- Zmiana preferencji: Zmiany w preferencjach konsumentów, na przykład wzrost zainteresowania starszymi, historycznymi nieruchomościami, mogą wpływać na popyt na rynku wtórnym.

- Inwestycje: Nieruchomości mogą być postrzegane jako atrakcyjna forma inwestycji, co może prowadzić do wzrostu popytu na rynku wtórnym.

4. Podaż na rynku wtórnym:

- Liczba transakcji: Wzrost liczby transakcji na rynku wtórnym może wpływać na podaż nieruchomości, ponieważ więcej osób decyduje się na sprzedaż swoich nieruchomości.


- Warunki ekonomiczne: Sytuacja ekonomiczna, takie jak wzrost bezrobocia lub trudności finansowe, może skłaniać właścicieli do sprzedaży nieruchomości, co zwiększa podaż na rynku wtórnym.

II. Ceny surowców i koszty produkcji


- Ceny surowców: Wzrost cen surowców budowlanych, takich jak stal, drewno czy cement, może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji nieruchomości, co wpływa na ich cenę na rynku pierwotnym.

- Koszty produkcji: Koszty związane z procesem budowy, takie jak koszty robocizny, projektowania czy uzyskiwania pozwoleń, mogą wpływać na ceny nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

III. Warunki rynkowe i regulacje prawne


- Stopy procentowe: Wysokie stopy procentowe mogą wpływać na zdolność kredytową kupujących i ograniczać popyt na nieruchomości.

- Regulacje prawne: Zmiany w przepisach dotyczących rynku nieruchomości, takie jak podatki od nieruchomości, przepisy dotyczące wynajmu czy plany zagospodarowania przestrzennego, mogą wpływać na ceny nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.


IV. Lokalne czynniki


- Lokalizacja: Atrakcyjność lokalizacji, takie jak dostęp do infrastruktury, bliskość centrów handlowych czy dobry dojazd, może wpływać na ceny nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

- Oferta i popyt lokalny: Specyficzne czynniki lokalne, takie jak rozwój nowych inwestycji, zmiany w strukturze demograficznej czy rosnące zainteresowanie daną lokalizacją, mogą wpływać na ceny nieruchomości na danym rynku.

V. Wpływ czynników psychologicznych


- Oczekiwania rynkowe: Nastroje inwestorów i nabywców, takie jak optymizm lub pesymizm co do przyszłej sytuacji na rynku nieruchomości, mogą wpływać na ceny zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

- Trendy i mody: Zmiany w preferencjach stylu życia, architektury czy wyposażenia wnętrz mogą wpływać na wartość nieruchomości.


Bibliografia:

1. Górka, A., & Kowalski, P. (2021). Determinanty cen mieszkań na rynku pierwotnym w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 29(3), 67-82.
2. GUS - Główny Urząd Statystyczny (2022). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022. Warszawa: GUS.
3. Kłos, M. (2020). Czynniki wpływające na cenę mieszkań na rynku wtórnym. Real Estate Management and Valuation, 28(1), 54-64.
4. NBP - Narodowy Bank Polski (2023). Raport o inflacji - styczeń

Komentarze