Obraz

Przykładowy opis stanu technicznego mieszkania, dołączony wzór.

opis-mieszkania

 Sporządzenie Opisu Stanu Technicznego mieszkania jest istotnym krokiem w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Zobacz szczegółowy przewodnik, jak sporządzić opis stanu technicznego mieszkania, uwzględniając niezbędne informacje i elementy, które należy uwzględnić.

1. Podstawowe informacje:
- Wprowadź informacje dotyczące nieruchomości, takie jak adres, powierzchnia mieszkania, liczba pokoi itp.
- Określ cel Opisu Stanu Technicznego, czyli czy jest to dokument przygotowany dla celów sprzedaży, wynajmu lub ewentualnego remontu.

2. Podłogi:
- Opisz rodzaj podłogi w poszczególnych pomieszczeniach (np. drewniane panele, parkiet, kafle, wykładzina) i ich ogólny stan.
- Wymień ewentualne uszkodzenia, ślady zużycia lub potrzebę przeglądu i naprawy.

3. Ściany:
- Opisz rodzaj wykończenia ścian (np. gładź gipsowa, tapeta, farba) oraz ich ogólny stan.
- Zwróć uwagę na ewentualne pęknięcia, ubytki, wilgoć lub potrzebę malowania.

4. Okna i drzwi:
- Przeanalizuj rodzaj i stan okien (np. PCV, drewniane, aluminiowe) oraz drzwi (wejściowe, wewnętrzne).
- Sprawdź, czy okna i drzwi są dobrze zamontowane, działające poprawnie, bez wycieków lub uszkodzeń.

5. Instalacje elektryczne:
- Ocenić ogólny stan instalacji elektrycznej, czy jest zgodna z obowiązującymi normami i przepisami.
- Sprawdzić, czy gniazdka, wyłączniki, oświetlenie działają prawidłowo i czy nie ma widocznych usterek.

6. Instalacje wodno-kanalizacyjne:
- Przeanalizuj stan instalacji wodno-kanalizacyjnych, czy są zgodne z normami i czy nie ma wycieków lub problemów z przepływem wody.
- Sprawdź stan kranów, spłuczek, odpływów, a także obecność ewentualnych usterek lub potrzebę naprawy.

7. Ogrzewanie:
- Określ rodzaj systemu ogrzewania (np. centralne, gazowe, elektryczne) i sprawdź jego ogólny stan.
- Sprawdź, czy ogrzewanie działa poprawnie, czy jest regularnie serwisowane i czy nie ma żadnych widocznych usterek.

8. Balkon lub taras:
- Jeśli mieszkanie posiada balkon lub taras, opisz stan tych elementów.
- Sprawdź, czy są one dobrze utrzymane, czy nie ma uszkodzeń, a także czy są bezpieczne do użytku.

9. Uwagi i dodatkowe informacje:
- W tej sekcji możesz uwzględnić wszystkie dodatkowe informacje i uwagi dotyczące stanu technicznego mieszkania.
- Zwróć uwagę na wszelkie istotne szczegóły, takie jak ewentualne naprawy, modernizacje, remonty, które zostały przeprowadzone w mieszkaniu.
- Jeśli istnieją jakiekolwiek wady, ustalenia lub ograniczenia dotyczące nieruchomości, należy je jasno opisać.
- Jeśli posiadasz dokumentację techniczną, taką jak certyfikaty, atesty, rysunki techniczne, możesz również wymienić je jako dodatkowe informacje.

Opis Stanu Technicznego Mieszkania

Opis Stanu Technicznego Mieszkania

Element Stan Uwagi
Podłogi Drewniane panele Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane
Ściany Gładź gipsowa Bez pęknięć, malowane na biało
Okna PCV z podwójnymi szybami Bez wycieków, dobrze działające zamki
Drzwi Drewniane W dobrym stanie, dobrze działające zamki
Instalacje elektryczne Zgodne z normami Nowoczesne gniazdka i wyłączniki, bez widocznych usterek
Instalacje wodno-kanalizacyjne Zgodne z normami Bez wycieków, dobrze działające kraniki i spłuczki
Ogrzewanie Centralne ogrzewanie Bez awarii, regularnie serwisowane
Balkon Wyłożony terakotą Bez uszkodzeń, dobrze utrzymany

Dodatkowe informacje Tutaj wpisz dodatkowe informacje dotyczące stanu technicznego mieszkania

Pobierz wzór doc tabeli.
Pamiętaj, że opis stanu technicznego mieszkania powinien być jak najbardziej szczegółowy i precyzyjny, aby potencjalni nabywcy lub najemcy mieli pełną wiedzę na temat kondycji nieruchomości.

Komentarze