Obraz

Aktualny stan rynku nieruchomości pierwotnych w Polsce w 2024 roku

Aktualny stan nieruchomosci pierwotnych w Polsce w 2024 roku

 Rynek nieruchomości pierwotnych w Polsce w 2024 roku - stabilizacja cen i rosnąca podaż.

Rok 2024 na rynku nieruchomości pierwotnych w Polsce charakteryzuje się stopniową stabilizacją cen mieszkań oraz poprawą sytuacji podażowej. Po okresie gwałtownych wzrostów cen w 2023 roku, spowodowanych m.in. programem "Bezpieczny Kredyt 2%", rynek wchodzi w fazę równoważenia się popytu i podaży.

 Ceny mieszkań rosną, ale w umiarkowanym tempie 

Według prognoz, ceny mieszkań w 2024 roku będą rosły w tempie około 8-10% w skali roku. Jest to znacznie mniejsza dynamika niż w 2023 roku, kiedy w niektórych lokalizacjach odnotowano wzrosty przekraczające 20%. Stabilizacji sprzyja m.in. odbudowa oferty mieszkań przez deweloperów, którzy rozpoczęli więcej inwestycji. 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny będzie kontynuacja programu "Bezpieczny Kredyt 2%" oraz ewentualne nowe rozwiązania wspierające zakup pierwszego mieszkania przez rząd. Równie ważna będzie polityka monetarna NBP i ewentualne zmiany stóp procentowych.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na rynku pierwotnym w I kwartale 2024 roku wyniosła 11 200 zł w Warszawie, 9 500 zł w Krakowie, 8 800 zł we Wrocławiu, 8 400 zł w Poznaniu oraz 7 900 zł w Trójmieście. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, ceny wzrosły odpowiednio o 9,8%, 8,6%, 7,3%, 7,7% i 8,2%.

Popyt wciąż wysoki, ale lepiej zrównoważony 

Pomimo wysokich cen, popyt na mieszkania pozostaje na wysokim poziomie. Sprzyja temu dobra sytuacja na rynku pracy - niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia, które w 2024 roku mają wzrosnąć realnie o ponad 4,5%. 

 Jednak w odróżnieniu od 2023 roku, popyt jest lepiej zrównoważony przez podaż. Deweloperzy zwiększyli liczbę rozpoczynanych inwestycji, aby uzupełnić luki w ofercie. Według danych REAS, w I kwartale 2024 roku rozpoczęto budowę 18 200 mieszkań, co stanowi wzrost o 15,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku. 

Nadal utrudnieniem jest ograniczona dostępność gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Według szacunków, luka podażowa na rynku mieszkaniowym w Polsce wynosi około 2 miliony lokali. 

Rynek najmu instytucjonalnego zyskuje na znaczeniu 

Nowym trendem na rynku nieruchomości pierwotnych w 2024 roku jest rosnąca rola najmu instytucjonalnego. Inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze mieszkaniowe, coraz częściej wchodzą na rynek, poszerzając ofertę mieszkań na wynajem. 

Według danych Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w I kwartale 2024 roku 18% mieszkań w inwestycjach deweloperskich zostało przeznaczonych na wynajem instytucjonalny, w porównaniu do 12% w analogicznym okresie 2023 roku. 

 Rozwój tego segmentu może złagodzić presję na ceny mieszkań na sprzedaż, dając alternatywę dla kupujących. Jednocześnie stwarza nowe możliwości inwestycyjne dla funduszy i innych podmiotów. 

 Stabilizacja rynku w 2024 roku 

 Podsumowując, rok 2024 na rynku nieruchomości pierwotnych w Polsce ma szansę przynieść stabilizację cen i poprawę równowagi między popytem i podażą. Kluczowe będą decyzje rządu dotyczące kontynuacji programów mieszkaniowych oraz polityka monetarna NBP. 

 Według prognoz analityków, w II połowie 2024 roku można spodziewać się stabilizacji cen mieszkań na poziomie około 10-12 tys. zł za m2 w największych miastach. Jednak utrzymanie tej tendencji będzie zależało od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityka fiskalna i monetarna państwa oraz dostępność gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. 

Rozwój rynku najmu instytucjonalnego może być nowym czynnikiem stabilizującym rynek. Jednak wciąż wyzwaniem pozostaje zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz poprawa dostępności mieszkań dla osób o niższych dochodach. 

Według prognoz analityków, w 2024 roku można spodziewać się dalszego rozwoju rynku mieszkań na wynajem, zarówno w segmencie najmu instytucjonalnego, jak i indywidualnego. Coraz więcej osób, szczególnie młodych, decyduje się na wynajem mieszkania zamiast zakupu, co wpływa na strukturę popytu na rynku nieruchomości. 

Rok 2024 na rynku nieruchomości pierwotnych w Polsce to okres stopniowej stabilizacji cen i poprawy równowagi między popytem i podażą. Kluczowe będą decyzje rządu dotyczące kontynuacji programów mieszkaniowych oraz polityka monetarna NBP. Rozwój rynku najmu instytucjonalnego może być nowym czynnikiem stabilizującym rynek, jednak wciąż wyzwaniem pozostaje zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz poprawa dostępności mieszkań dla osób o niższych dochodach.

Komentarze